Budowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. Hoene-Wrońskiego odc. Górnośląska - Hoene-Wrońskiego 1, Dn 0,4 L ca 215 m

Dzielnica: 
Firma: 
Początek procesu inwestycyjnego: 
2024-01-05
Koniec procesu inwestycyjnego: 
2024-12-31
Ulica: 
ul. J. Hoene-Wrońskiego
Od ulicy: 
ul. J. Hoene-Wrońskiego
Do ulicy: 
ul. Górnośląska
Naruszenia: 
---
Link www: 
---