Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. Szanajcy odc. Skoczylasa HP 33026 - Sawinkowa HP 6552, Dn 100/150 L ca 289 m

Dzielnica: 
Firma: 
Początek procesu inwestycyjnego: 
2027-01-04
Koniec procesu inwestycyjnego: 
2027-12-31
Ulica: 
ul. J. Szanajcy
Od ulicy: 
ul. W. Skoczylasa
Do ulicy: 
ul. Dąbrowszczaków
Naruszenia: 
---
Link www: 
---