Zamknięta jest droga dla rowerów po wschodniej stronie ul. Wybrzeże Gdyńskie

W związku z budową kolektora Wiślanego prowadzone są etapowane prace przy komorach wzdłuż ul. Wybrzeże Gdyńskie w rejonie mostu S. Grota-Roweckiego

Z tego powodu etapami zamykana jest droga dla rowerów – na całej szerokości po wschodniej stronie ulicy. Mogą wystąpić również czasowe utrudnienia w ruchu pieszych. 
Komunikacja: 
---
Inne: 
---
Początek: 
2021-02-16
Koniec: 
2021-04-30