Utrudnienia na ul. Bystrzyckiej

Zamknięta jest ul. Bystrzycka na odcinku od ul. Trocinowej do ul. Ochoczej. Prace są etapowane. 

Utrudnienia związane są z frezowaniem starej i układaniem nowej nawierzchni jezdni. Mogą nastąpić czasowe ograniczenia w dojeździe do posesji. 

Prace potrwają ok. 7 – 10 dni.
Komunikacja: 
Autobusy linii 115 od ronda na skrzyżowaniu ulic Patriotów i Walcowniczej kursują ulicami: Patriotów – Ochocza – Narcyzowa i dalej swoją trasą podstawową. Z kolei autobusy linii 142 i 213 od skrzyżowania ulic Walcowniczej i Bystrzyckiej zostały skierowane na objazd ul. Walcowniczą. 

Więcej informacji: www.wtp.waw.pl

Inne: 
---
Początek: 
2021-04-12
Koniec: 
2021-04-21