Nieprzejezdna droga dla rowerów przy S8 obok Wisłostrady

W związku z budową kolektora Wiślanego prowadzone są prace przy komorach wzdłuż ul. Wybrzeże Gdyńskie w rejonie mostu S. Grota-Roweckiego. 

Z tego powodu zamknięta jest droga dla rowerów na całej szerokości po wschodniej stronie ulicy. Mogą występować również utrudnienia w ruchu pieszych.

Na odcinku od mostu Grota – Roweckiego do ul. Gwiaździstej droga dla rowerów pozostanie zamknięta do końca stycznia 2022 r., a na odcinku od ul. Gwiaździstej do ul. Pergaminów – do końca czerwca 2022 r.

Na czas trwania robót, ruch rowerowy został skierowany na zachodnią stronę ul. Wybrzeże Gdyńskie. 

Dla zachowania ciągłości ruchu pieszego, w rejonie ul. Dewajtis zaprojektowano ciąg pieszo-rowerowy.

Dodatkowo część objazdu drogi dla rowerów można pokonać jadąc alternatywną drogą przez Las Bielański do ul. Gwiaździstej.

Komunikacja: 

Inne: 

Początek: 
2021-05-21
Koniec: 
2022-06-30