Wraca ruch dwukierunkowy na Wybrzeże Helskie

Wykonawca prac zabezpieczenia przeciwpowodziowego na wybrzeżu praskim przywrócił ruch dwukierunkowy na ul. Wybrzeże Helskie pomiędzy ul. Kłopotowskiego a mostem Gdańskim. 

Dwa kierunki ruchu

Trwa budowa zabezpieczenia przeciwpowodziowego i przebudowa ulic Wybrzeże Helskie i Wybrzeże Szczecińskie od Portu Praskiego do mostu Gdańskiego. Przywrócony został ruch dwukierunkowy. Na całym odcinku kierowcy mają do dyspozycji po jednym pasie ruchu w każdą stronę. Przejście dla pieszych dostępne jest po zachodniej stronie ulicy (od strony Wisły). Po stronie ZOO aż do granicy jezdni została wygrodzona strefa robót. 

Dodatkowo, ruch dwukierunkowy został przywrócony na ul. Ratuszowej, z możliwością skrętu w prawo i w lewo w ul. Wybrzeże Helskie. Nie można skręcić w lewo z ul. Jagiellońskiej w ul. Ratuszową w obu relacjach: w stronę ul. Wybrzeże Helskie i w stronę ul. 11 Listopada.

Prace przy Kłopotowskiego

Także na ul. Kłopotowskiego udrożnione zostały dwa pasy ruchu: jeden umożliwiający skręt w prawo w ul. Wybrzeże Szczecińskie, drugi w lewo. 

Na wysokości ul. Okrzei, Portu Praskiego i posterunku rzecznego Policji nadal kierowcy mają do dyspozycji po jednym pasie ruchu w każdą stronę. Pasy ruchu zostały przełożone na jezdnię po stronie komisariatu rzecznego Policji. Ruch pieszych odbywa się będzie od strony Wisły, nowo wyznaczonym tymczasowym chodnikiem.

Budowa zabezpieczenia przeciwpowodziowego

Realizacja inwestycji trwa od stycznia 2020 r. Dotychczas wykonany został m.in. mur przeciwpowodziowy i kładka pieszo-rowerowa nad kanałem Praskim. Gotowy jest też chodnik od strony Wisły, a drogi rowerowe mają już pierwszą warstwę bitumiczną nawierzchni. Zainstalowano także nowe oświetlenie drogowe i nowe sygnalizacje świetlne.
 
Prace, które pozostały do wykonania, to m.in. wybudowanie chodników i ścieżki rowerowej po wschodniej stronie drogi, montaż oświetlenia parkowego w rejonie ZOO i posadzenie nowej zieleni. Na jezdni ułożona zostanie jeszcze jedna warstwa nawierzchni bitumicznej. Cała inwestycja ma być gotowa w styczniu 2022 r.
 

Komunikacja: 
---
Inne: 
---
Początek: 
2021-07-02
Koniec: 
2022-02-22