Remont nawierzchni na skrzyżowaniu ul. Marszałkowskiej i Królewskiej

W poniedziałek, 16 sierpnia, rozpocznie się remont skrzyżowania ul. Marszałkowskiej i Królewskiej. Kierowcy i pojazdy Warszawskiego Transportu Publicznego zostaną skierowani na objazdy.

Od poniedziałku, 16 sierpnia, od godz. 8.00 rozpoczną się prace na skrzyżowaniu ul. Marszałkowskiej i Królewskiej. Na czas robót budowlanych całe skrzyżowanie zostanie całkowicie zamknięte dla ruchu. W trakcie prac zostanie nieco zmieniona geometria skrzyżowania, powstaną azyle dla pieszych, wymieniona będzie część podbudowy i nawierzchnia na całym skrzyżowaniu. Całości zmian dopełni nowa zieleń.

Dla jadących z północy

Kierowcy jadący ul. Marszałkowską od strony ronda Dmowskiego napotkają pierwsze zmiany w organizacji ruchu na skrzyżowaniu z ul. Świętokrzyską. Skrajnym prawym pasem będzie tu można pojechać prosto lub skręcić z niego w prawo. Pozostałe dwa pasy będą służyły do skrętu w lewo w ul. Świętokrzyską w kierunku ronda ONZ. Od skrzyżowania z ul. Świętokrzyską do ul. Rysiej, wschodnia jezdnia ul. Marszałkowskiej zostanie zawężona do jednego pasa, z ruchu będą wyłączone pasy lewy i środkowy. 

Jadąc dalej ul. Marszałkowską, kierowcy będą mieli możliwość skrętu w prawo w ul. Rysią. Nie będzie jednak możliwości wyjazdu z ul. Rysiej na ul. Marszałkowską. Ulica Rysia na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Marszałkowskiej (w stronę ul. Marszałkowskiej) zostanie zamknięta dla ruchu. 

Wschodnia jezdnia ul. Marszałkowskiej zostanie całkowicie zamknięta dla ruchu ok. 180 m przed skrzyżowaniem z ul. Królewską.

Dla jadących z południa

Kierowcy jadący ul. Andersa w stronę pl. Bankowego będą mieli do dyspozycji jeden pas do jazdy prosto i dwa do skrętu w prawo w al. „Solidarności”.  Na skrzyżowaniu z ul. Elektoralną ze skrajnego lewego pasa będzie można skręcić w ul. Senatorską, a ze skrajnego prawego skręcić w ul. Elektoralną lub pojechać prosto w kierunku pl. Żelaznej Bramy. Nie będzie możliwy także dojazd ul. Elektoralną do ul. Marszałkowskiej. Na tej ulicy na odcinku od ul. Marszałkowskiej do ul. Przechodniej dostępny będzie tylko jeden kierunek ruchu tj. w stronę al. Jana Pawła II.

Na odcinku od pl. Bankowego do pl. Żelaznej Bramy, ul. Marszałkowska zostanie zawężona do jednego pasa. Kierowców obowiązywać będzie nakaz skrętu w prawo w pl. Żelaznej Bramy. Wyjazd z placu na ul. Marszałkowską nie będzie możliwy – od tego miejsca ul. Marszałkowska zostanie całkowicie zamknięta dla ruchu.

Ulica Królewska zostanie zamknięta dla ruchu ok. 80 m przed skrzyżowaniem z ul. Marszałkowską z obu jego stron.

Przejścia dla pieszych w rejonie prac zamykane będą naprzemiennie pojedynczo i udostępniane w całości podczas przerwy w pracach. W rejonie prac obowiązywać będą także zakazy parkowania z tabliczkami informującymi o możliwości wywiezienia pojazdu na koszt właściciela.

Objazdy

Kierowcy będą mogli ominąć zamknięte skrzyżowanie jadąc z ul. Andersa trasą: al. „Solidarności”, al. Jana Pawła II i ul. Świętokrzyską do ul. Marszałkowskiej. 

Z pl. Bankowego objazd poprowadzi ulicami: Senatorską, Wierzbową, pl. Piłsudskiego, Królewską, Mazowiecką, Kredytową, Jasną i Świętokrzyską do ul. Marszałkowskiej lub w odwrotnym kierunku ulicami: Świętokrzyską, Mazowiecką, Królewską, pl. Piłsudskiego, Focha, Moliera i Senatorską do pl. Bankowego (tu możliwy wyłącznie wyjazd w prawo). 

Jadący od strony ronda Dmowskiego będą musieli skręcić w lewo w ul. Świętokrzyską i pojechać dalej al. Jana Pawła II i al. „Solidarności”. 

Z ul. Grzybowskiej objazd będzie prowadził al. Jana Pawła II i ul. Anielewicza, al. Jana Pawła II i ul. Świętokrzyską lub z pl. Grzybowskiego, ul. Plater do ul. Świętokrzyskiej. W tym miejscu jadąc od ul. Twardej, kierowcom zostanie udostępniona możliwość skrętu z ul. Plater w ul. Świętokrzyską w lewo.

Jadąc od strony Pragi z ronda Daszyńskiego i z Al. Jerozolimskich utrudnienia będzie można ominąć kierując się Al. Jerozolimskimi w stronę al. Jana Pawła II i ul. Anielewicza, a z al. „Solidarności” jadąc z centrum przez Wybrzeże Kościuszkowskie i Al. Jerozolimskie. 

Komunikacja: 
W związku z pracami, na trasy objazdowe zostaną skierowane autobusy linii: 100, 102, 106, 107, 111, 116, 128, 171, 175, 180, 222, 503, 518, 520 oraz linii nocnych: N11, N13, N16, N21, N41, N42, N44, N61, N63, N71, N91

Nie jest planowane wyłączenie ruchu tramwajowego w ciągu ul. Marszałkowskiej.

Autobusy linii 100 w kierunku Centrum od skrzyżowania ulic Marszałkowska i Królewskiej pojadą ul. Świętokrzyską i Mazowiecką, przez pl. Małachowskiego do swojej stałej trasy. Linia 102 ominie utrudnienia ul. Świętokrzyską. Trasa objazdu autobusów linii 106 poprowadzi ulicami: Świętokrzyska – Plater – Twarda – pl. Grzybowski. Autobusy linii 107 zostaną skierowane na objazd tylko w kierunku przystanku Esperanto przez ulice: Królewską – pl. Piłsudskiego – Focha – Moliera – Senatorską.

Autobusy linii: 111, 116, 128, 175, 180, 222, 503, 518 oraz N44 w czasie weekendowych wyłączeń ruchu dla Traktu Królewskiego w kierunku północnym pojadą ulicami: Świętokrzyska – Mazowiecka – pl. Małachowskiego. W stronę powrotną ulicami: pl. Małachowskiego -   Kredytowa – Jasna – Świętokrzyska.

Autobusy linii 520 w kierunku pl. Bankowego od ronda Dmowskiego będą kursowały Al. Jerozolimskimi przez al. Jana Pawła II do przystanku Dw. Centralny, a z przystanku Dw. Centralny w kierunku Marysin al. Jana Pawła II i ul. Świętokrzyską. 

Linie: 171, N13 i N63 (tylko w kierunku północnym), N42, N91 ominą utrudnienia: al. Jana Pawła II i ul. Świętokrzyską, a N11, N16, N21, N61, N71, jadąc w kierunku wschodnim: ul. Świętokrzyską – al. Jana Pawła II – al. Solidarności. Linia nocna N41 w kierunku Młocin pojedzie ul. Świętokrzyską – al. Jana Pawła II i ul. Nowolipki, a w kierunku Dw. Centralnego: al. Solidarności – al. Jana Pawła II – ul. Świętokrzyską.

Więcej informacji: www.wtp.waw.pl.
Inne: 
---
Początek: 
2021-08-16
Koniec: 
2021-08-29