Rozpoczyna się budowa kolektora „Lindego Bis” w ul. Conrada

Na ul. Conrada na warszawskich Bielanach trwa budowa kolektora ściekowego „Lindego Bis”. Drogowcy zlikwidowali azyle na przejściach dla pieszych i zwęzili jezdnię.

Trasa kanału „Lindego Bis” będzie przebiegała przez Bielany w rejonie ul. Brązowniczej oraz w ciągu ulic: Conrada, Wólczyńskiej, Nocznickiego do ul. Marymonckiej, gdzie zostanie on włączony do istniejącego kolektora Burakowskiego. Jego zadaniem będzie przejęcie części ścieków i wód opadowych spływających z Bemowa i Bielan, a tym samym odciążenie kanalizacji istniejącej na tym terenie. Uruchomienie kolektora Lindego Bis pozwoli w efekcie ograniczyć podtopienia w rejonie istniejącej zlewni na terenie tych dzielnic powstające podczas bardzo intensywnych opadów deszczu. Planowany koniec prac przewidziany jest na listopad 2022 roku.

Zmiany na ul. Conrada

Prace w pierwszym etapie są realizowane na odcinku od ul. Brązowniczej (przed pętlą – jadąc od strony al. Reymonta) do wjazdu do budynków nr 11, 11a, 13. 

Po stronie pętli autobusowej zlokalizowany został plac budowy - tu pod jezdnią w stronę al. Reymonta zlokalizowana jest jedna z komór kolektora. Na tej wysokości kierowcy jadący w stronę ul. Wólczyńskiej mają do dyspozycji tylko jeden pas ruchu. Fragment drugiego pasa w stronę ul. Wólczyńskiej - do skrętu w lewo na pętlę, został oddany do użytku kierowcom poruszającym się w stronę przeciwną tj. w stronę al. Reymonta.

Za przystankiem autobusowym Chomiczówka 02 w stronę ul. Wólczyńskiej nie ma możliwości parkowania na miejscach postojowych wyznaczonych wzdłuż ulicy. Zostały ustawione znaki zakazu zatrzymywania się.

Ruch na Conrada od ul. Brązowniczej do wjazdu do budynków nr 11, 11a, 13 obywa się po jednym pasie ruchu w każdą stronę. Ruch w stronę al. Reymonta został skierowany na pas, który do tej pory prowadził w drugą stronę. Wyłączona jest możliwość parkowania na miejscach wyznaczonych wzdłuż jezdni po jej obu stronach na całym odcinku. Wyjazd z ul. Brązowniczej (przed pętlą – jadąc od strony ul. Wólczyńskiej) możliwy jest wyłącznie w prawo.

Jezdnia ul. Conrada została zawężona również na fragmencie pomiędzy ul. Conrada 8 i 10. Po stronie parkingu w rejonie ul. Brązowniczej wygrodzona jest kolejna komora kolektora, zajmując dwa pasy jezdni ul. Conrada w stronę ul. Wólczyńskiej. Zlikwidowane zostały pasy do wjazdu i wyjazdu na parking po stronie al. Chomicza. Ruch odbywa się po jednym pasie w każdym kierunku od strony al. Chomicza.

Na kolejne zawężenie jezdni kierowcy napotykają na wysokości ul. Conrada 18. Tu wygrodzenie komory znajduje się w osi jezdni. Kierowcy mają do dyspozycji po jednym pasie po każdej ze stron wygrodzenia. Dopuszczalna prędkość w rejonie placu budowy została zmniejszona do 40 km/godz.

Jezdnia jest zawężona także po stronie i na wysokości ul. Conrada 15. Na wysokości wygrodzonej komory została zamknięta droga dla rowerów. Sąsiadujący chodnik stał się ciągiem pieszo-rowerowym. Przejście dla pieszych zostało przeniesione na drugą stronę skrzyżowania niż obecnie.

Utrudnienia czekają także pieszych i rowerzystów. Przejście dla pieszych na wysokości pętli autobusowej zostało zlikwidowane. Na fragmencie od ul. Brązowniczej do pętli autobusowej ograniczony jest ruch na drodze dla rowerów. Piesi i rowerzyści mają do dyspozycji ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 3 m.

Funkcjonowanie pętli autobusowej na ul. Conrada będzie utrzymane przez cały okres prac. 

Taka organizacja ruchu ma obowiązywać do października. Później wprowadzane będą kolejne etapy rozszerzające zakres prac. 

Wszystkie prace na ul. Conrada mają zakończyć się ok. maja 2022 roku. Po tym wodociągowcy przeniosą się na ul. Wólczyńską, gdzie planują zakończyć prace w listopadzie 2022 roku.
Komunikacja: 
---
Inne: 
---
Początek: 
1970-01-01
Koniec: 
2021-11-15