Wodociągowcy na ul. Kościuszkowców

Na ul. Kościuszkowców trwa kolejny etap budowy sieci wodociągowej. Odcinek od ul. B. Czecha do ul. Skrzyneckiego jest przejezdny wyłącznie w jednym kierunku. Autobusy zostały skierowane na trasy objazdowe.

Wodociągowcy zwęzili ul. Kościuszkowców w Wawrze. Jezdnia jest przejezdna w jednym kierunku – od ul. B. Czecha do ul. J. Skrzyneckiego. Objazd w przeciwnym kierunku prowadzi J. Skrzyneckiego i Potockich do ul. B. Czecha. Ruch na pozostałym odcinku ul. Kościuszkowców, tj. od ul. J. Skrzyneckiego do ul. Korkowej, odbywa się  bez zmian.


Komunikacja: 
Autobusy linii 115 w kierunku krańca Aleksandrów od skrzyżowania ul. Kościuszkowców z J. Skrzyneckiego zostały skierowane na objazd ulicami: J. Skrzyneckiego, Kaczeńca, Wydawniczą, Sejmikową, B. Czecha i Kajki. Autobusy linii 305 od tego samego skrzyżowania, jadą trasą: ul. J. Skrzyneckiego i Strusią. Droga powrotna przebiega ulicami: J. Skrzyneckiego, Kaczeńca, Wydawniczą, Sejmikową, B. Czecha, H. Wierzchowskiego, Alpejską, Kajki, B. Czecha i Widoczną. Linia nocna N25 w kierunku pętli Międzylesie omija utrudnienia, zaczynając od skrzyżowania ul. Korkowej z ul. Łysakowską, ulicami: Łysakowską, Kaczeńca, Wydawniczą, Sejmikową, B. Czecha i Kajki.

Więcej informacji: www.wtp.waw.pl.
Inne: 

Początek: 
2021-11-22
Koniec: 
2021-12-01