Mapa utrudnień w ruchu

Komunikaty o utrudnieniach
12 Marca 2018 11:03
Zakaz zatrzymywania się na ul. Długiej
W dniach 25-26 marca zostaną wprowadzone zakazy zatrzymywania się na ul. Długiej.
06 Marca 2018 12:03
Zamknięty pl. Krasińskich
Zamknięty dla ruchu został pl. Krasińskich pomiędzy skrzyżowaniami z ulicami Świętojerską i Długą.
02 Marca 2018 15:03
Zamknięty most w ciągu ulic Samarytanka i Krośniewickiej
Zamknięty został przejazd ciągiem ulic Samarytanka i Krośniewicka.
21 Lutego 2018 15:02
Budowa obwodnicy w rejonie ul. F. Płaskowickiej
Na ul. F. Płaskowickiej wprowadzone zostały zmiany związane z budową Południowej Obwodnicy Warszawy. Pomiędzy ulicami rtm. W. Pileckiego i Stryjeńskich wyłączona z ruchu została południowa jezdnia. Ruch w obydwu kierunkach odbywa się jezdnią północną.
21 Lutego 2018 15:02
Zamknięta ul. Dzięcioła - budowa obwodnicy
Zamknięta dla ruchu została ul. Dzięcioła na odcinku od ul. Rosiczki ul. Podbiałowej. Ulica jest zamknięta dla ruchu. Możliwy jest wyłącznie dojazd do posesji. Tak będzie do jesieni.

Strony