Rembertów

10

Zmiana na ul. Żołnierskiej

Zmieniła się organizacja ruchu na przebudowywanej ul. Żołnierskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Strażacką. Otwarte zostało połączenie od strony Starego Rembertowa.
 
Wprowadzone zostały zmiany na ul. Strażackiej przed skrzyżowaniem z ul. Żołnierską. Przywrócona jest możliwość zjazdu z ul. Żołnierskiej w ul. Strażacką w kierunku Starego Rembertowa. Otwarty został także wyjazd z ul. Strażackiej na ul. Żołnierską w stronę Zielonki.

Strony