Targówek

12

Początek procesu inwestycyjnego: 
2011-12-05
Ulica: 
ul. Samarytanka
Koniec procesu inwestycyjnego: 
2022-12-30

Strony