Targówek

12

Prace na „obwodnicy” Targówka

Trwają prace przy modernizacji tzw. obwodnicy Targówka. Uruchomione zostało rondo u zbiegu Gorzykowskiej, Myszkowskiej i Handlowej. Zmiany w ruchu zostały wprowadzone na skrzyżowaniu z ul. Prałatowską. 

Otwarte dla ruchu zostało rondo u zbiegu Gorzykowskiej, Myszkowskiej i Handlowej. Równocześnie wykonawca robót zmienił organizację na skrzyżowaniu ulic M. Ossowskiego, Witebskiej i Prałatowskiej. Zamknięty został wlot tej ostatniej. Na tym skrzyżowaniu również powstanie rondo. 

Strony