Targówek

12

Początek procesu inwestycyjnego: 
2020-03-02
Ulica: 
ul. I. Łukasiewicza
Koniec procesu inwestycyjnego: 
2021-12-17

Strony