Targówek

12

Początek procesu inwestycyjnego: 
2018-09-28
Ulica: 
ul. Janowiecka
Więcej informacji: www.zmid.waw.pl
Koniec procesu inwestycyjnego: 
2025-09-30

Strony