Wawer

15

Utrudnienia na ulicach Brodnickiej i Prasowej - budowa obwodnicy

Zmiany w organizacji ruchu na ul. Mozaikowej w rejonie ulic Brodnickiej i Prasowej.

Czasowa organizacja ruchu polega na krótkotrwałym zamknięciu jednego wlotu ulic Prasowej i Brodnickiej oraz zwężeniu jezdni ul. Mozaikowej pomiędzy tymi ulicami. Utrzymany będzie ruch pieszych. Zmiany w organizacji podyktowane są koniecznością wykonania robót związanych z wykonaniem magistrali wodociągowej.

Wcześniej zamknięty dla ruchu został wylot ul. Deptak na ul. Mozaikową.

Strony