Jak to działa

Strona główna - najważniejszą częścią tej strony jest mapa z naniesionymi aktualnymi utrudnieniami w ruchu oraz lista komunikatów na ten sam temat. Po kliknięciu w jeden ze "znaków" na mapie można przejść do komunikatu (Przejdź dop komunikatu) lub przybliżyć widok do danego miejsca (Powiększ do). Po wybraniu jednego z komunikatów z listy przechodzi się na podstronę, na której zamieszczone są informacje nt. utrudnień w ruchu, zmian w komunikacji miejskiej, a także grafiki przedstawiające organizację ruchu lub objazdy i zbliżenie miejsca na mapie.

O serwisie – to prezentacja serwisu:

  • Jak to działa? - to krótka instrukcja obsługi serwisu.

Utrudnienia w ruchu - tu znajduje się lista aktualnych utrudnień w ruchu. Po kliknięciu na niebieski tytuł przewchodzi się na podstronę z szczegółowymi informacjami. Można także wyszukać informację o zmianach w organizacji ruchu wpisując pola wyszukiwarki daty obowiązywania zmiany, nazwę ulicy, dzielnicę lub tytuł komunikatu;

Mapa inwestycji - po wybraniu inwestora, zarządcy lub gestora (Podmioty) albo rodzaju prac, np. wodociągowe (Kategorie) i naciśnieciu przycisku "Szukaj" na mapie m.st. Warszawy możliwe jest wyświetlenie wybranych inwestycji. Możliwy jest wybór dodatkowych warstw i fotoplanu;

Szukaj inwestycji - wyszukiwarka sprawdzająca bazę danych według pół wyboru:

  • Dzielnica - tu należy wybrać jedną z dzielnic m.st. Warszawy,
  • Firma - tu należy wybrać inwstora, zarzadcę lub gestora (np. ZDM, Praga Południe),
  • Ulica - tu należy wpisać nazwę szukanej ulicy,
  • Nazwa inwestycji - tu można wpisać nazwę szukanej inwestycji (np. budowa kanalizacji, remont ulic itd.).

Po wypełnieniu przynajmniej jednego pola i naciśnieciu przycisku "Szukaj" pokazuje się lista wszystkicj przedsięwzięć wykonanych, realizowanych lub planowanych w szukanym miejscu.

Inwestycje drogowe - znajdują się tutaj informacje nt. realizowanych i przygotowywanych inwestycji Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych.

Powiadomienia SMS - tutaj można zapisać się na powiadomienia - można pobrać aplikację lub zamówić powiadamiania SMS Warszawskiego Systemu Powiadomień m.in. o wprowadzanych zmianach w organizacji ruchu;

Bariery architektonicze - tu znajdują się informacje nt. programu usuwania barier architektonicznych, grafiki oraz listy lokalizacji;

Kontakt - kliknięcie otwiera pocztę elektroniczną za pomocą której można wysłać swoje uwagi, spostrzeżenia, zapytania itp.

Ponadto, w boksie "Dokumenty" znajdują się linki do stron Komisji Dialogu Społecznego ds. Transportu oraz Biuletynu Informacji Publicznej Biura Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy. Natomiast w boksie "Przydatne informacje" znajdują się linki do: Miejskiego Centrum Kontaktu 19115, warunków atmosferycznych, wykazu imprez masowych i zgromadzeń publicznych, zmian w komunikacji miejskiej oraz do serwisu mapowego m.st. Warszawy.