Inwestycje drogowe ZMID

Logo Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych

Miejskie inwestycje drogowe w Warszawie przygotowuje i realizuje Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych. ZMID powstał 1 lipca 2008 r. w wyniku podziału Zarządu Dróg Miejskich i jest jednostką budżetową miasta podlegającą pod względem organizacyjnym i finansowym Prezydentowi m.st. Warszawy. Nadzór nad ZMID sprawuje Biuro Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy.

Adres:
ul. Sokratesa 15
01-909 Warszawa
 
Telefon:
22 569 14 00
 
Mail:
 
Strona internetowa:
 

Biuletyn Informacji Publicznej