Zmiany w organizacji ruchu w rejonie pl. Pięciu Rogów

Zmieniliśmy organizację ruchu w rejonie przebudowywanego pl. Pięciu Rogów. 

Wyłączona z ruchu została wschodnia jezdnia ul. Kruczej oraz ul. Szpitalna na odcinku od Al. Jerozolimskich do ul. Górskiego. Na ul. Szpitalnej utrzymano wyłącznie dojazd do posesji (wjazd od ul. Brokla, a wyjazd na pl. Powstańców Warszawy). Ruch w obydwu kierunkach odbywa się ul. Zgoda i zachodnią jezdnią ul. Kruczej, przy czym - tak jak będzie już na stałe po przebudowie - wjazd na ten odcinek mają wyłącznie: autobusy Warszawskiego Transportu Publicznego, dojeżdżający do miejsc parkingowym wewnątrz posesji, zaopatrzenie (w godz. 6.30-11.00), służby miejskie i rowery. 

Ze względu na wprowadzenie ruchu dwukierunkowego przeorganizowano parkowanie na ul. Zgoda – po wschodniej stronie jezdni wprowadzono parkowanie równoległe. Jadący „pod prąd” ul. Zgoda muszą skręcić w prawo w ul. Brokla lub w lewo w ul. Złotą (Jasna pozostaje jednokierunkowa). Połączenie z ul. Kruczą zachowała ul. Bracka, ale nie ma go ul. Chmielna od strony Nowego Światu.  

Zmiany dotyczą także pieszych. Utrzymano obydwa przejścia dla pieszych przez ulice Kruczą i Zgoda na wysokości ul. Chmielnej. Pierwszym z nich piesi mogą przejść na ul. Chmielną w kierunku Nowego Światu. Korzystając z drugiego, mogą przejść do ul. Szpitalnej, na której mają do dyspozycji chodnik o szerokości 2 m po zachodniej stronie ulicy, wzdłuż budynków, prowadzący do ul. Górskiego. W pierwszej części robót możliwe będzie także dojście do ul. Chmielnej od strony ul. Brackiej chodnikiem o szerokości 2 m po wschodniej stronie ul. Kruczej, wzdłuż budynków.
Komunikacja: 
Autobusy linii 107 kursują w obydwu kierunkach ul. Zgoda. Tymczasowy przystanek dla jadących w stronę pętli Esperanto znajduje się naprzeciwko stałego przystanku Chmielna 01.

Więcej: www.wtp.waw.pl
Inne: 

Początek: 
1970-01-01
Koniec: 
2021-03-02