Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Jaskółczej odc. posesja nr 9 - posesja nr 1a Dn 0,2 L ca 129 m

Dzielnica: 
Firma: 
Początek procesu inwestycyjnego: 
2028-01-03
Koniec procesu inwestycyjnego: 
2028-12-29
Ulica: 
ul. Jaskółcza
Od ulicy: 
---
Do ulicy: 
---
Naruszenia: 
---
Link www: 
---