Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Zięby odc. posesja nr 41 - ost. posesja Dn 0,2 L ca 360 m

Dzielnica: 
Firma: 
Początek procesu inwestycyjnego: 
2027-01-04
Koniec procesu inwestycyjnego: 
2027-12-31
Ulica: 
ul. Zięby
Od ulicy: 
---
Do ulicy: 
ul. Zięby
Naruszenia: 
---
Link www: 
---