Utrudnienia na ul. Pasteura i ul. Winnickiej

Trwa remont sieci wodociągowej w ul. Pasteura na odcinku od ul. Banacha do ul. Winnickiej.

Wyjazd z ul. Pasteura w ul. Banacha został zwężony o ok. 2 m.  

Po stronie zachodniej ul. Pasteura (po stronie Uniwersytetu Warszawskiego) ograniczona jest możliwość parkowania na wyznaczonych miejscach postojowych.

Podczas prowadzenia prac obowiązuje także zakaz wjazdu w ul. Winnicką z ul. Pasteura. Wyjazd z ul. Winnickiej na ul. Pasteura nadal jest możliwy.

Utrudnienia potrwają do połowy maja.
Komunikacja: 

Inne: 

Początek: 
2021-04-19
Koniec: 
2021-05-16