ul. Mołdawska/Pruszkowska (od strony krzyża) obniżenie krawężników, wstawienie żółtych płytek, odnowienie oznakowania poziomego, demontaż cieku i jego ponowny montaż

Dzielnica: 
Początek procesu inwestycyjnego: 
2021-04-23
Koniec procesu inwestycyjnego: 
2021-12-31
Ulica: 
ul. Mołdawska
Od ulicy: 
---
Do ulicy: 
---
Naruszenia: 
---
Link www: 
---