Budowa przyłącza wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej na dz. ew. 185/1 z obr. 10701 oraz na dz. ew. nr 65/2, 62/1, 62/2, 62/3, 67, 68/8, 76/4, 76/5 z obr. 10706

Dzielnica: 
Początek procesu inwestycyjnego: 
2021-05-10
Koniec procesu inwestycyjnego: 
2021-12-31
Ulica: 
ul. Bartycka
Od ulicy: 
---
Do ulicy: 
---
Naruszenia: 
---
Link www: 
---