Kolejny etap budowy metra na Bemowie

Prace przy budowie stacji metra Bemowo wkroczyły w kolejny etap. Wykonawca robót wprowadził zmiany w organizacji ruchu przy ratuszu Bemowa. Dotychczasowe tymczasowe rondo zastąpiło skrzyżowanie.

Postępy na budowie metra

Na budowanej stacji C04 Bemowo u zbiegu ulic Powstańców Śląskich i Górczewskiej układane są już tory metra. Wykonawca prac prowadzi roboty wykończeniowe, m.in. tynkowanie, układanie posadzek, montaż schodów ruchomych. Na powierzchni rozpoczynają się już prace związane z odtworzeniem ulic.

W kolejnym etapie budowniczowie metra planują wykonać docelowy układ zachodniej jezdni ul. Powstańców Śląskich wraz z zatoką autobusową. Zaplanowane roboty obejmują budowę jezdni i chodnika, a także drogi dla rowerów wzdłuż ul. Powstańców Śląskich.

Zmiany w ruchu

Zakres prac wymagał wprowadzenia zmian w organizacji ruchu. To oznaczało koniec tymczasowego ronda, które umożliwiało prowadzenie prac na środku skrzyżowania. Wykonawca robót przełożył ruch na nowy układ jezdni, bardziej przypominający zwykłe skrzyżowanie.

Największa zmiana dotyczy wyłączenia z ruchu fragmentu zachodniej jezdni ul. Powstańców Śląskich pomiędzy ul. Górczewską a ul. Czumy. W rezultacie jadący ul. Powstańców Śląskich od strony obwodnicy (al. Obrońców Grodna) nie mogą pojechać prosto przez skrzyżowanie z ul. Górczewską w stronę ul. Połczyńskiej. Nie można także skręcić z ul. Górczewskiej w ul. Powstańców Śląskich w kierunku ul. Połczyńskiej. Objazdy dla tej relacji są prowadzone ulicami: Górczewska – Lazurowa – Człuchowska lub prosto ul. Lazurową do Połczyńskiej albo ul. Konarskiego do ul. Powstańców Śląskich. Na ul. Konarskiego zostały zainstalowane wyspowe progi zwalniające.

Dla jadących ul. Powstańców Śląskich w kierunku północnym zachowane zostały wszystkie relacje – mogą oni pojechać przez skrzyżowanie prosto w kierunku ul. Radiowej lub skręcić w ul. Górczewską.

Wyłączona z ruchu została także dotychczasowa jezdnia ul. Górczewskiej, ale ruch w obydwu kierunkach został skierowany na nowo wybudowaną południową jezdnię.

Zmiany także dla rowerzystów

Utrzymane są przejścia dla pieszych na wszystkich czterech wlotach skrzyżowania. Przejazdy dla rowerów są czynne tylko po stronie północnej (przez ul. Powstańców Śląskich) i zachodniej (przez ul. Górczewską). W czasie części prac wytyczony będzie ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ul. Powstańców Śląskich (pomiędzy ul. Górczewską a Czumy). 

Taka organizacja ruchu będzie obowiązywała do czwartku, 17 czerwca do godz. 22.00. Po tym terminie nastąpi otwarcie zamkniętego fragmentu jezdni ul. Powstańców Śląskich. Pod koniec czerwca planowane jest wyłączenie ruchu tramwajowego w tym rejonie.
Komunikacja: 
Autobusy linii 112 oraz nocnych N01 i N42 zostały skierowane na objazdy tylko w kierunku przystanków Karolin, Ursynów płn. i Dw. Centralny. Od skrzyżowania ulic Powstańców Śląskich i Górczewskiej autobusy tych linii jadą ulicami: Górczewska – Konarskiego – Powstańców Śląskich.

Autobusy linii 190, tylko w kierunku przystanku Os. Górczewska, od skrzyżowania ulic Górczewskiej i Konarskiego jadą ulicami: Konarskiego – Powstańców Śląskich.

Inne: 

Początek: 
2021-05-21
Koniec: 
2021-06-17