Prace na ul. Gąsiorowskiej i Głównej

Trwają prace związane z odtworzeniem nawierzchni ul. Gąsiorowskiej po budowie kanalizacji sanitarnej. 

Ulica została zamykana odcinkami na całej szerokości. Występują utrudnienia w ruchu i dojazdach do posesji. Wykonawca prac będzie uprzedzał i informował mieszkańców o utrudnieniach bezpośrednio na terenie budowy. Prace zakończą się w środę, 9 czerwca.

Od czwartku, 10 czerwca na tych samych zasadach rozpocznie się odtwarzanie nawierzchni ul. Głównej. Planowane zakończenie robót to wtorek, 29 czerwca.

Komunikacja: 
---
Inne: 
---
Początek: 
2021-06-07
Koniec: 
2021-06-29