Zamknięcie ul. Bystrzyckiej

W związku z awaryjnymi pracami na ul. Bystrzyckiej planowane jest etapowe zamykanie tej ulicy na odcinku od ul. Trocinowej do ul. Walcowniczej.

Termin realizacji prac jest uzależniony od zakresu prac przy podbudowie w rejonie przystanku autobusowego. Stan podbudowy będzie możliwy do oceny po frezowaniu nawierzchni.

Wykonawca prac jest zobowiązany do zapewnienia dojazdu do posesji. Informacje na ten temat będą ogłaszane na bieżąco na terenie prac.

Okres utrudnień planowany jest na 7-10 dni, tj. do niedzieli, 21 czerwca.
Komunikacja: 
Autobusy linii 115, 142 oraz 213 zostały skierowane na trasy objazdowe. Linia autobusowa 115 od ronda na skrzyżowaniu ulic Patriotów i Walcowniczej jedzie objazdem ulicami: Patriotów – Ochocza – Narcyzowa. Linie autobusowe 142 i 213 od skrzyżowania ulalcowniczej z ul. Bystrzycką kierowane są na trasę objazdową przebiegającą prosto ul. Walcowniczą.

Więcej: www.wtp.waw.pl.
Inne: 
---
Początek: 
2021-06-10
Koniec: 
2021-06-21