Utrudnienia na ul. Malborskiej

Trwa przebudowa ul. Malborskiej wraz z budową ronda na wysokości wjazdu na nowo powstające osiedle.

Prace prowadzone będą w kilku etapach. Wykonawca zakłada utrzymanie ruchu pojazdów po jednym pasie w każdym kierunku.

W pierwszej kolejności prowadzone będą prace przygotowawcze polegające na włączeniu drogi tymczasowej, przebiegającej po terenie budowy osiedla do ul. Malborskiej. Umożliwi to objazd rejonu budowy ronda drogą tymczasową. Na wysokości przed i za planowanym rondem ul. Malborska zostanie zawężona do 5,5 m. Przewidziano likwidację istniejącego przejścia dla pieszych i ruchu pieszych wzdłuż placu budowy. W zamian wyznaczone zostaną dwa nowe przejścia, po których piesi zostaną skierowani na drugą stronę ulicy.

Po wybudowaniu ronda zostanie ono udostępnione dla pojazdów. Będzie się z niego odbywał także wjazd na budowę. W związku z realizacją zatoki przystankowej ulica zostanie zawężona do 5,3 m od ul. Głębockiej do ronda. Ruch pieszych nadal będzie odbywał się po południowej stronie ul. Malborskiej.

Następnie prace będą odbywały się w główniej mierze poza jezdnią. Budowany będzie chodnik i droga dla rowerów od strony ul. Głębockiej. Ruch pieszych na przejściu przez ul. Malborską na tej wysokości zostanie utrzymany. 

Prace potrwają do środy, 1 września.

Komunikacja: 
---
Inne: 
---
Początek: 
2021-06-09
Koniec: 
2021-09-01