Inaczej na praskim wybrzeżu

Wprowadzona została kolejna zmiana geometrii jezdni ul. Wybrzeże Szczecińskie na odcinku od posterunku rzecznego Policji do ul. Kłopotowskiego. 

Zasady ruchu pozostają bez zmian: kierowcy mają do dyspozycji po jednym pasie ruchu w każdą stronę. Tym razem pasy ruchu zostały przełożone na jezdnię po stronie komisariatu rzecznego Policji. Ruch pieszych nadal odbywa się będzie od strony Wisły, nowo wyznaczonym tymczasowym chodnikiem.

Jeden kierunek ruchu

Na odcinku pomiędzy ulicami Okrzei i Kłopotowskiego są dwa kierunki ruchu, ale dalej w kierunku północnym już tylko jeden – ruch odbywa się tylko w stronę zoo (i dalej Białołęki). Objazd w przeciwnym kierunku został poprowadzony ul. Jagiellońską do ul. Kłopotowskiego. Zalecane są również objazdy Wisłostradą lub ulicami 11 Listopada – Inżynierską – Wileńską – Targową – Sokolą. Nie można skręcić z ul. Wybrzeże Szczecińskie w lewo w ul. Okrzei.

Zamknięty został wlot ul. Ratuszowej od strony ul. Wybrzeże Szczecińskie. Kierowcy jadący ul. Wybrzeże Szczecińskie nie mają możliwości skrętu w prawo w ul. Ratuszową. Wyjazd z ul. Ratuszowej możliwy jest tylko w prawo. 

Na ul. Zatylnej (przebiegającej wzdłuż torów kolejowych i dalej pod mostem Gdańskim) są dwa kierunki ruchu, ale jadący od ul. Jagiellońskiej muszą zawrócić przy parkingu przy zoo.

Budowa zabezpieczenia przeciwpowodziowego

Warszawa buduje ponad dwukilometrowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe wzdłuż ul. Wybrzeże Szczecińskie i ul. Wybrzeże Helskie, na odcinku od ul. Okrzei do ul. Wybrzeże Puckie. Powstaje tam m.in. mur oporowy wzdłuż Wisły oraz kładka pieszo-rowerowa nad kanałem w Porcie Praskim. Wybudowana zostanie też nowa sygnalizacja świetlna, oświetlenie, nasadzenia zieleni, przebudowa infrastruktury technicznej, sieci wodociągowej, a jezdnia zostanie przebudowana.

Komunikacja: 
Inne: 
---
Początek: 
1970-01-01
Koniec: 
2021-06-14