Utrudnienia dla pieszych na ul. Wybrzeże Szczecińskie przy punkcie szczepień

Węziej jest na chodniku wzdłuż ul. Wybrzeże Szczecińskie na odcinku od łącznicy mostu Poniatowskiego do ul. Siwca.

Wzdłuż ul. Wybrzeże Szczecińskie trwa budowa przyłącza elektroenergetycznego. Prace nie ingerują w jezdnię. Powodują jednak zawężenie chodnika po stronie PGE Narodowego. Dojście do przystanku zostało zachowane. Nie przewiduje się zmian w kursowaniu komunikacji miejskiej. Prace potrwają ok. miesiąca. 

Komunikacja: 

Inne: 

Początek: 
2021-06-28
Koniec: 
2021-07-27