Prace na ul. Kasprzaka

Na ul. Kasprzaka został wygrodzony buspas na odcinku pomiędzy ul. Karolkową a ul. Dorożkarską. Dla ruchu pojazdów pozostają dwa pasy.

W związku z przebudową układu drogowego i kanalizacji wykonywaną przez prywatnego inwestora na ul. Kasprzaka na jezdni prowadzącej w stronę al. Prymasa Tysiąclecia wygrodzony został buspas na odcinku pomiędzy ul. Karolkową a ul. Dorożkarską. Dla ruchu pojazdów pozostają dwa pasy. Wygrodzona została także droga serwisowa i parking po tej stronie ulicy, wraz z wjazdem i wyjazdem. Ruch pieszych odbywa się wzdłuż budynku. Ruch rowerowy jest możliwy po drugiej (południowej) stronie ul. Kasprzaka.

Utrudnienia potrwają do końca sierpnia.

Komunikacja: 

Inne: 

Początek: 
2021-07-12
Koniec: 
2021-08-31