Początek prac na skrzyżowaniu ulic Marsa i Żołnierskiej

Na ulicach Marsa i Żołnierskiej została wprowadzona organizacja ruchu na czas budowy nowej estakady. Na istniejącej estakadzie odbywa się ruch dwukierunkowy. Jezdnie ulic Marsa i Żołnierskiej są zawężone do jednego pasa. 

Zmiany dla kierowców

W pierwszych etapach prac wykonawca usuwa kolizje z infrastrukturą podziemną, buduje podpory nowej estakady i przygotowuje docelowy układ drogowy. 

W czasie tych prac największą zmianą dla kierowców jest dopuszczenie ruchu w obu kierunkach na istniejącej estakadzie. Oprócz dotychczasowej relacji na obiekt został skierowany ruch z ul. Żołnierskiej w kierunku ul. Marsa. Ruch na estakadzie jest prowadzony jednym pasem w każdym kierunku. Wjazd na estakadę z ul. Żołnierskiej jest możliwy przez wybudowany w tym celu przejazd przez pas dzielący jezdnie. Zjazd odbywa się również przez nowo wybudowaną przewiązkę na jezdnię ul. Marsa przed wiaduktem nad torami kolejowymi. Zlikwidowana została możliwość wjazdu w kierunku Trasy Siekierkowskiej z ul. Marsa w rejonie skrzyżowania z ul. Okularową i Chełmżyńską. Taka możliwość pozostaje na wysokości ul. Naddnieprzańskiej.

Jezdnia ul. Żołnierskiej w kierunku Wawra została zawężona do jednego pasa ruchu na odcinku od wysokości ul. Niepołomickiej do Marsa. Przed skrzyżowaniem z ul. Marsa jezdnia rozszerza się do dwóch pasów: jeden służy do jazdy na wprost w ul. Rekrucką, a z drugiego można pojechać prosto lub skręcić w prawo w ul. Marsa. Nie można skręcić w lewo z ul. Żołnierskiej w ul. Marsa w kierunku Starego Rembertowa. 

Jezdnia ul. Marsa, rozpoczynając od węzła w kierunku Trasy Siekierkowskiej, także została zawężona do jednego pasa. Przejazd jest umożliwiony północną stroną jezdni. Jadącym ul. Marsa od strony ul. Cyrulików w kierunku Trasy Siekierkowskiej zostały udostępnione: jeden pas do jazdy na wprost i drugi do skrętu w prawo w ul. Żołnierską. 

Nie zmieniły się relacje na skrzyżowaniu ulic Marsa, Chełmżyńskiej i Okularowej. Sygnalizacja świetlna została dostosowana do wprowadzanych zmian.

Rowerzyści i piesi

Prace zaplanowano w taki sposób, aby nie powodowały dużych utrudnień w ruchu pieszym i rowerowym. Tam gdzie jest to możliwe, zostanie utrzymany stan istniejący. Po wschodniej stronie skrzyżowania ulic Marsa, Chełmżyńskiej i Okularowej została zamknięta droga dla rowerów. W tym miejscu utrzymany jest ciąg pieszy o szerokości 3 m. 

Prace związane z budową oświetlenia w ul. Żołnierskiej, sygnalizacji świetlnej na ul. Rekruckiej, sieci oświetleniowej na ul. Marsa prowadzone będą w chodnikach i trawnikach. W każdym przypadku zostanie zapewnione przejście dla pieszych o szerokości min. 1,5 m. Jedynie budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Marsa będzie wymagała zajęcia drogi dla rowerów i wyłączenia ruchu rowerowego na niewielkim fragmencie. Te prace potrwają ok. dwóch miesięcy, będą realizowane etapowo, a przebieg ciągów pieszych i rowerowych będzie dopasowywany do postępu prac.

Budowa drugiej estakady

Inwestycja ma być gotowa w styczniu 2023 r. We wrześniu 2019 roku zakończył się II etap przebudowy drogi, w ramach którego na skrzyżowaniu ul. Marsa i Żołnierskiej wybudowana została m.in. wschodnia estakada, prowadząca ruch w stronę granicy miasta. Możliwość budowy zachodniej estakady, przeznaczonej dla ruchu w kierunku centrum Warszawy, pojawiła się po wyłączeniu z rejestru zabytków fragmentu działki niezbędnego do zrealizowania inwestycji.    

Komunikacja: 
Więcej informacji: www.wtp.waw.pl.
Inne: 
---
Początek: 
2021-07-17
Koniec: 
2023-01-15