Zamknięta ul. Kossutha

Prace nad II linią metra nie zwalniają. Trwa remont nawierzchni ul. Kossutha. Kierowcy muszą liczyć się ze zmianami w ruchu.

Zamknięta została ul. Kossutha. Prace prowadzone będą w dwóch etapach: od dojazdu do parkingu przy ul. Kossutha 1 do łącznika pomiędzy ul. Kossutha a ul. Górczewską przy budynku nr 223 oraz od łącznika wzdłuż budynku ul. Kossutha 8, tak aby umożliwić przejazd łącznikiem do ul. Górczewskiej. 

Podczas pierwszego etapu prac – wyjazd z parkingów na ul. Kossutha na odcinku od ul. Czumy do początku zakresu prac, odbywa się w kierunku ul. Czumy, tj. „pod prąd” w stosunku do obecnej organizacji ruchu. Wyjazd spod budynku nr 6 na ul. Kossutha jest możliwy wyłącznie w prawo. W drugim etapie prac, kierunek ruchu na wyremontowanym odcinku zostanie przywrócony, wyjazd spod budynku nr 6 będzie możliwy wyłącznie prosto przez łącznik do ul. Górczewskiej. Z łącznika w ul. Górczewską możliwy będzie wyłącznie skręt w prawo. Dojazd do osiedli odbywać się będzie od ul. Klemensiewicza i Górczewskiej lub ul. Górczewskiej i Czumy.

Podczas robót przeprowadzony zostanie także remont chodnika wzdłuż ul. Kossutha. Ruch pieszych ma się jednak odbywać cały czas bez utrudnień.

Zakończenie prac przewidziano na niedzielę, 19 września.

Komunikacja: 
---
Początek: 
2021-08-09
Koniec: 
2021-09-19