Rozbudowa ul. Henryka Brodatego w Ursusie

Trwa rozbudowa ul. Henryka Brodatego na odcinku ok. 160 m od posesji nr 8 w kierunku ul. Królowej Bony. Jezdnia została wyłączona z ruchu na krótkim odcinku.

Prace obejmą budowę odwodnienia i oświetlenia ulicy, budowę miejsc postojowych, zjazdów, chodników, nowej jezdni i wykonanie nasadzeń.

Na czas robót budowlanych jezdnia została zamknięta dla ruchu na długości ok. 160 m od posesji nr 8 w kierunku ul. Królowej Bony. Przez cały czas trwania prac wykonawca zapewni dojście i dojazd do posesji zlokalizowanych po wschodniej stronie ulicy (od nr 17 do 31 oraz nr 8), do posesji nr 7 po stronie zachodniej oraz do posesji nr 45 przy ul. Henryka Pobożnego.

Zakończenie prac planowane jest na czwartek, 30 września.
Komunikacja: 
---
Inne: 
---
Początek: 
2021-08-10
Koniec: 
2021-09-30