Wymiana dylatacji na moście Świętokrzyskim

Mostowcy rozpoczęli remont dylatacji na moście Świętokrzyskim od strony Pragi. W kolejnych etapach będą wyłączane fragmenty poszczególnych pasów.

Prace zostaną przeprowadzone w czterech etapach. Trzy z nich będą wiązały się z zamknięciem po jednym pasie na obu jezdniach przed skrzyżowaniem z ul. Wybrzeże Szczecińskie, a jeden – z zamknięciem jednego na jezdni południowej. 

Najpierw, na ok. trzy tygodnie z ruchu zostały wyłączone lewe pasy lewe. Później, na kolejne dwa tygodnie wyłączone z ruchu będą pasy środkowe na obu jezdniach. Następnie wyłączony zostanie prawy pas na jezdni w kierunku Centrum wraz z ciągiem rowerowo-pieszym, po tej samej stronie mostu oraz pas do jazdy na wprost w stronę Pragi. Na ten etap mostowcy także przewidują dwa tygodnie. 

W ostatnim etapie wyłączony z ruchu zostanie skrajny prawy pas w stronę Pragi wraz z ciągiem pieszo-rowerowym po tej samej stronie. Tu utrudnienia także potrwają dwa tygodnie.

Podczas zamknięcia chodnika i drogi dla rowerów po jednej stronie mostu, piesi i rowerzyści będą kierowani na jego drugą stronę. Ciągi dla pieszych i rowerzystów zamknięte zostaną także od strony ul. Wybrzeże Kościuszkowskie. Przejście dla pieszych na wysokości mostu będzie dostępne przez cała czas trwania prac.

Koniec wszystkich prac zaplanowano na niedzielę, 31 października.

Komunikacja: 
---
Inne: 
---
Początek: 
2021-09-07
Koniec: 
2021-10-31