Zamknięte polączenie ul. Widok z ul. Kruczą

Wprowadzony został kolejny etap czasowej organizacji ruchu w związku z przebudową placu Pięciu Rogów. Zamknięty jest wlot ul. Widok w ul. Kruczą.

Drogowcy zamknęli wlot ul. Widok w ul. Kruczą. Tym samym ul. Widok stała się ślepa. Wprowadzono dwa kierunki ruchu. Nadal dostępny jest wjazd w ul. Widok od strony ul. Marszałkowskiej i dojazd do posesji. 

Na ul. Widok obowiązuje zakaz zatrzymywania się po obu stronach ulicy, także na wyznaczonych miejscach postoju.

Utrudnienia potrwają do końca listopada.
Komunikacja: 
---
Początek: 
2021-09-20
Koniec: 
2021-11-30