Zamknięcie ul. Omulewskiej

Trwa przebudowa ul. Omulewskiej i zlokalizowanej w niej kanalizacji deszczowej. Ulica została zamknięta dla ruchu na odcinku ok. 180 m od ul. Grochowskiej.

Wyłączony z ruchu jest fragment ul. Omulewskiej na odcinku od ul. Grochowskiej do wjazdu na parking przy ul. Omulewskiej 27 (bez wjazdu). Na ul. Grochowskiej, na wysokości skrzyżowania z ul. Omulewską, kierowców obowiązuje nakaz jazdy prosto. 

Na całym przebudowywanym fragmencie wprowadzony został zakaz parkowania, także w wyznaczonych zatokach parkingowych.

Piesi mają do dyspozycji chodnik po obu stronach ulicy. Prace mają być prowadzone w sposób umożliwiający korzystanie z przejścia dla pieszych przez ul. Omulewską przy ul. Grochowskiej.

Taka organizacja ruchu obowiązywać będzie do piątku, 22 października.

Komunikacja: 
---
Inne: 
---
Początek: 
2021-09-27
Koniec: 
2021-10-22