Rozszerzenie utrudnień na ul. Conrada

Trwają prace przy budowie kolektora „Lindego-Bis”. Zgodnie z zapowiedziami, od czwartku, 7 października, wykonawca rozszerzy zakres prac. W związku z tym, ulica zostanie zawężona na kolejnych odcinkach.

W czwartek, 7 października, jezdnia ul. Conrada zostanie zawężona na fragmencie pomiędzy ul. Conrada 8 i 10. Po stronie parkingu w rejonie ul. Brązowniczej, zostanie wygrodzona kolejna komora kolektora, zajmując dwa pasy jezdni ul. Conrada w stronę ul. Wólczyńskiej. Zlikwidowane zostaną pasy do wjazdu i wyjazdu na parking po stronie al. Chomicza. Ruch odbywać się będzie po jednym pasie w każdym kierunku od strony al. Chomicza.

W środę, 13 października, kolejne zawężenie jezdni ul. Conrada zostanie wprowadzone na wysokości ul. Conrada 18. Tu wygrodzenie komory będzie znajdowało się w osi jezdni. Kierowcy będą mieli do dyspozycji po jednym pasie po każdej ze stron wygrodzenia. Dopuszczalna prędkość w rejonie placu budowy zostanie zmniejszona do 40 km/godz.

Wszystkie prace na ul. Conrada mają zakończyć się ok. maja 2022 roku.
Komunikacja: 

Inne: 
Rozpoczyna się budowa kolektora „Lindego Bis” w ul. Conrada
Początek: 
2021-10-07
Koniec: 
2022-05-29