Remont ul. Lędzkiej

Rozpoczął się remont ul. Lędzkiej na warszawskiej Woli. Na ulicy zostaną wymienione krawężniki, chodniki, wjazdy na posesję oraz nawierzchnia jezdni wraz z podbudową. Mieszkańców czekają utrudnienia.

Na potrzeby remontu ul. Lędzka została podzielona na 3 odcinki:
•    od ul. Nawelskiej do ul. Kleckiej (115 m),
•    od ul. Kleckiej do wysokości ul. Lędzkiej 32A (ok. 90 m),
•    od ul. Lędzkiej 32A do ul. Brożka (ok. 90 m).

Wschodnia strona ulicy

W pierwszych etapach zostanie przeprowadzony remont krawężników, chodnika i wjazdów na posesję po stronie wschodniej ulicy (po stronie ul. Kleckiej), kolejno na poszczególnych odcinkach. Na czas robót na ul. Lędzkiej zostanie wprowadzony jeden kierunek ruchu od ul. Nawelskiej do ul. Brożka. Na odcinku, gdzie aktualnie będą prowadzone prace, zostanie wprowadzony zakaz zatrzymywania się, z informacja o możliwości odholowania pojazdu na koszt właściciela.

Prace na każdym odcinku potrwają od 7 do 14 dni.

Zachodnia strona ulicy

W dalszej kolejności zostanie przeprowadzony remont krawężników, opaski i chodnika po drugiej (zachodniej) stronie ulicy. Analogicznie jak podczas pierwszej części remontu: prace będą prowadzone kolejno na poszczególnych odcinkach, z zachowaniem jednokierunkowego ruchu na ul. Lędzkiej oraz zakazem zatrzymywania się.

Prace na każdym odcinku potrwają od 7 do 10 dni.

Wymiana nawierzchni

Następnie, drogowcy przystąpią do rozbiórki istniejącej jezdni, wykonania nowej podbudowy i ułożenia warstwy wiążącej (przedostatniej) asfaltu kolejno na każdym odcinku. Na ten czas na poszczególnych odcinkach ulicy będzie wprowadzany zakaz ruchu. Po wykonaniu nowej warstwy asfaltu na danym odcinku, będzie on z powrotem dopuszczony do ruchu.
Prace na każdym odcinku potrwają od 10 do 14 dni.

Na sam koniec, drogowcy zamkną ul. Lędzką na całym odcinku od ul. Nawelskiej do ul. Brożka na ok. jedną dobę. W tym czasie ułożą ostatnią wartwę – ścieralną –asfaltu.

Zakończenie całości remontu planowane jest na maj 2022 r. (z zachowaniem przerwy w pracach w okresie zimowym).

Komunikacja: 
---
Inne: 
---
Początek: 
2021-10-12
Koniec: 
2022-05-15