Renowacja magistrali wodociągowej DN 1200/1000 ze stali metodą bezwykopową odc.Rudzka

Dzielnica: 
Firma: 
Początek procesu inwestycyjnego: 
2024-01-31
Koniec procesu inwestycyjnego: 
2024-12-31
Ulica: 
ul. Rudzka
Od ulicy: 
ul. Rudzka
Do ulicy: 
ul. A. Mickiewicza
Naruszenia: 
---
Link www: 
---