Ciepłownicy na ul. Książąt Mazowieckich

Trwa budowa przyłącza sieci ciepłowniczej w ul. Książąt Mazowieckich. Niemożliwy jest przejazd ulicą w rejonie ul. Heroldów. Kierowcy są kierowani na objazdy.

Ciepłownicy zamknęli jezdnię ul. Książąt Mazowieckich w obu kierunkach w rejonie ul. Heroldów – na odcinku ok. 50 m za wjazdem na osiedle, tj. do pierwszego progu zwalniającego. Kierowcy jadący ul. Encyklopedyczną w kierunku ul. Zgrupowania AK „Kampinos” na skrzyżowaniu z ul. Heroldów nie mogą wjechać w ul. Książąt Mazowieckich. Dopuszczony tu jest wyłącznie skręt w lewo lub prawo. Wyjazd z osiedla jest możliwy wyłącznie w prawo w stronę ul. Heroldów.

Objazd utrudnień został poprowadzony ulicami: Heroldów, Kolumbijską i Z. Roesler.
Jezdnia zostanie otwarta w piątek, 19 listopada.

W tym samym okresie, od 8 do 19 listopada, prowadzone są prace w chodniku i drodze dla rowerów po stronie osiedli. Piesi i rowerzyści (prowadzący rower) będą mogli korzystać z chodnika po drugiej stronie ulicy.

Następnie, w sobotę, 20 listopada, ciepłownicy przeniosą swoje prace na chodnik po drugiej stronie ulicy. Zostanie on zamknięty na wysokości stacji Veturillo. Piesi zostaną skierowani na chodnik po drugiej stronie.

Zakończenie prac planowane jest na piątek, 3 grudnia.
Komunikacja: 
---
Inne: 
---
Początek: 
2021-11-08
Koniec: 
2021-12-03