Remont ul. Polnej

Trwa remont ul. Polnej. W październiku drogowcy ze śródmiejskiego Zarządu Terenów Publicznych rozpoczęli naprawę chodników. W kolejnym etapie prac przystąpili do remontu nawierzchni jezdni.

Rozpoczął się pierwszy etap wymiany konstrukcji jezdni ul. Polnej na odcinku od pl. Politechniki do ul. Progi. W tym etapie, prace nie obejmują swym zakresem skrzyżowania ul. Polnej z ul. Progi i R.J. Podolskich. Wyjazd z posesji jest możliwy ul. Polną do ul. L. Waryńskiego. Zakończenie etapu pierwszego planowane jest pod koniec grudnia.

Drugi etap remontu jezdni na odcinku od ul. Progi do ul. L. Waryńskiego drogowcy przeprowadzą wiosną. Wyjazd z ul. Progi i ul. R.J. Podolskich w tym etapie będzie możliwy ul. Polną w stronę pl. Politechniki. Prace na skrzyżowaniu z ul. R.J. Podolskich i Progi, będą prowadzone w taki sposób, aby zawsze umożliwić wyjazd z ul. R.J. Podolskich na ul. Polną. Wyjazd z ul. Progi na skrzyżowaniu z ul. R.J. Podolskich w tym etapie zostanie zamknięty. Aby ominąć utrudnienia, kierowcy zostaną skierowani ul. Progi do wyjazdu na ul. Polną bliżej pl. Politechniki. Objazd ul. Polnej będzie możliwy z pl. Politechniki ul. Lwowską i Koszykową do pl. Konstytucji i ul. L. Waryńskiego.
Komunikacja: 
---
Inne: 
---
Początek: 
2021-11-08
Koniec: 
2021-12-27