Budowa kolektora „Lindego Bis” w ul. J. Conrada

Na ul. J. Conrada na warszawskich Bielanach trwa budowa kolektora ściekowego „Lindego Bis”. Drogowcy stopniowo zawężają jezdnię w kolejnych lokalizacjach. Kierowcy mogą poruszać się w obydwu kierunkach. 

Utrudnienia w pierwszej kolejności zostały wprowadzone na ul. J. Conrada na odcinku od ul. Brązowniczej (przed pętlą – jadąc od strony al. W. Reymonta) do wjazdu do budynków nr 11, 11a, 13. Następnie na wysokości ul. J. Conrada 18 i 15 oraz ul. J. Conrada 8 i 10 oraz ul. J Conrada 18 i przy ul. P. Nerudy.

Następnie drogowcy wprowadzili kolejne utrudnienia na wysokości ul. Kwitnącej i ul. W. Bogusławskiego. Jezdnia ul. J. Conrada została zwężona po obu stronach skrzyżowania z ul. Kwitnącą i za skrzyżowaniem z ul. W. Bogusławskiego (jadąc w stronę al. W. Reymonta). Tak jak w przypadku wcześniejszych odcinków – jezdnia na wysokości prac jest zwężona do dwóch pasów, po jednym w każdym kierunku. Zlikwidowany został pas do skrętu w lewo w ul. Kwitnącą dla kierowców jadących w stronę ul. Wólczyńskiej. Z ul. J. Conrada na skrzyżowaniu z ul. Kwitnącą można jechać prosto lub skręcić w prawo. Ulica Kwitnąca zachowała wszystkie relacje.

W rejonie prac, po obu stronach ul. J. Conrada, zostały ustawione zakazy parkowania, także na wyznaczonych miejscach postojowych. Przy ul. Bogusławskiego i za ul. Kwitnącą nieczynna jest droga dla rowerów, a istniejący chodnik stał się ciągiem pieszo-rowerowym. W rejonie ul. W. Bogusławskiego dostępne jest wyłącznie jedno przejście dla pieszych przez ul. J. Conrada – przed skrzyżowaniem idąc od strony ul. Wólczyńskiej. Drugie zostało zlikwidowane na czas prac.

Wszystkie prace na ul. J. Conrada mają zakończyć się ok. maja 2022 roku. Po tym wodociągowcy przeniosą się na ul. Wólczyńską, gdzie planują zakończyć prace w listopadzie 2022 roku.

Trasa kanału „Lindego Bis” będzie przebiegała przez Bielany w rejonie ul. Brązowniczej oraz w ciągu ulic: Conrada, Wólczyńskiej, Nocznickiego do ul. Marymonckiej, gdzie zostanie on włączony do istniejącego kolektora Burakowskiego. Jego zadaniem będzie przejęcie części ścieków i wód opadowych spływających z Bemowa i Bielan, a tym samym odciążenie kanalizacji istniejącej na tym terenie. Uruchomienie kolektora Lindego Bis pozwoli w efekcie ograniczyć podtopienia w rejonie istniejącej zlewni na terenie tych dzielnic powstające podczas bardzo intensywnych opadów deszczu. Planowany koniec prac przewidziany jest na listopad 2022 roku.

Komunikacja: 
---
Inne: 
---
Początek: 
2021-11-16
Koniec: 
2022-05-31