Uspokojenie ruchu na Białołęce

Na liczne prośby mieszkańców drogowcy ruszyli  z pracami, by ograniczyć prędkość na osiedlu Wiśniewo.

Ulice: K. Pułaskiego, Szałwiowa, Weteranów, A. Fleminga, M. Kątskiego i Ekspresowa zyskają wyniesione skrzyżowania, progi zwalniające i wyniesione przejścia dla pieszych. Roboty zaczną się 22 listopada.

Dlaczego drogowcy uspokoją

To kontynuacja projektu, który został zrealizowany na osiedlu Henryków i który się sprawdził. Zgodnie z zapowiedziami, strefę ograniczenia prędkości zostanie rozszerzona o osiedle Wiśniewo. Jest to odpowiedź na liczne pisma, maile i telefony mieszkańców tej części dzielnicy.

Jakie rozwiązania będą zastosowane

Dla tego rejonu zostanie wprowadzone ograniczenie prędkości do 30 km/h.

Ponadto, w ramach prac zostaną zbudowane:
  • w ulicach: K. Pułaskiego, M. Kątskiego i A. Fleminga – 9 wyniesionych skrzyżowań,
  • w ulicach: Szałwiowej i Weteranów – 4 klasyczne progi zwalniające,
  • w ulicy A. Fleminga – 2 wyniesione przejścia dla pieszych,
  • w ulicach: Ekspresowej i Aleksandra Fleminga – 3 pary wyspowych progów zwalniających.

Kiedy będą prowadzone prace

Roboty potrwają do połowy grudnia. W tym czasie trzeba się liczyć z utrudnieniami w ruchu. W pierwszej kolejności wykonawca będzie wynosił skrzyżowania w ulicy A. Fleminga.


Komunikacja: 
---
Inne: 
---
Początek: 
2021-11-22
Koniec: 
2021-12-13