Przebudowa skrzyżowania ulic Żupniczej i Chodakowskiej

Rozpoczęła się przebudowa skrzyżowania ul. Żupniczej z ul. Chodakowską. Zamknięty jest wlot ul. Chodakowskiej na ul. Żupniczą. Autobusy zostały skierowane na objazdy.

Zmiany w ruchu

Prywatny inwestor rozpoczął budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Żupniczej i Chodakowskiej. W czasie prac budowlanych dopuszczony jest wyłącznie przejazd w jednym kierunku, tj. z ul. Żupniczej w prawo w ul. Chodakowską. Ulica Chodakowska na wysokości skrzyżowania została zawężona, ale przejazd w obie strony nadal jest możliwy. Nie ma natomiast możliwy skręt z ul. Chodakowskiej w ul. Żupniczą ani z ul. Żupniczej w lewo w ul. Chodakowską.

Objazdy zostały wyznaczone ulicami: Mińską, Grochowską, Lubelską, Berka Joselewicza i Bliską do Żupniczej. Do ul. Chodakowskiej można też dojechać ulicami Grochowską i Mińską.

Przejście dla pieszych przez ul. Żupniczą zostało przesunięte poza teren prac, a na ul. Chodakowskiej w rejon posesji nr 37.

Utrudnienia potrwają ok. półtora miesiąca tj. do końca stycznia. Następnie będą wprowadzane kolejne zmiany w organizacji ruchu.

Poprawi się bezpieczeństwo

Na skrzyżowaniu ulic Żupniczej i Chodakowskiej powstaje rondo, które poprawi bezpieczeństwo. Inwestycję zrealizuje i sfinansuje inwestor prywatny, budujący przy ul. Żupniczej sklep spożywczy popularnej sieci handlowej.

Zamiana na rondo sprawi, że wlot ul. Żupniczej na ok. 70-metrowym odcinku zostanie przedzielony wyspą na dwie jezdnie. Ta północna będzie szersza, bo od ronda do wjazdu na przysklepowy parking pomieści dwa pasy. 

Istniejące chodniki przejdą remont. Zostanie wybudowany także nowy – po zachodniej stronie północnego wlotu ul. Chodakowskiej. Pozwoli przechodniom na komfortowe dotarcie do powstającego sklepu. Piesi zyskają także jeszcze jedno przejście – pasy pojawią się na południowym wlocie ul. Chodakowskiej. Wszystkie przejścia zostaną wyposażone w azyle. 

Komunikacja: 
Autobusy linii: 102, 123, 173 i 202 zostały skierowane na trasy objazdowe. Jeżdżą one objazdem tylko w jednym kierunku. Linie 102 i 202, jadąc w kierunku stacji metra Stadion Narodowy, omijają utrudnienia ulicami Mińską i Grochowską. Autobusy linii 123 i 173 w kierunku Dw. Wschodniego (Lubelska) zostały skierowane na objazd ulicami Mińską, Grochowską i Lubelską.

W czasie prac nie funkcjonują przystanki Chodakowska 01, Żupnicza 01, Dw. Wschodni (Lubelska) 03. W zamian pasażerowie mogą korzystać z przystanków tymczasowych Mińska 51 – przy ulicy Mińskiej za skrzyżowaniem z Chodakowską oraz Bliska 55 – przy ulicy Mińskiej przed skrzyżowaniem z Głuchą.

Więcej informacji: www.wtp.waw.pl.

Inne: 
---
Początek: 
2021-12-15
Koniec: 
2022-01-31