Budowa kolektora Wiślanego – utrudnienia na Wisłostradzie

Warszawscy wodociągowcy budują tzw. kolektor Wiślany. Prace trwają cały czas, także w okresie zimowym. Kierowcy powinni się spodziewać utrudnień na wysokości od Cytadeli do Centrum Olimpijskiego.

Rejon przejścia podziemnego przy Cytadeli

Na wysokości Cytadeli jezdnia ul. Wybrzeże Gdyńskie w kierunku Gdańska została zawężona o prawy pas, a poszerzona o lewy. Tym samym kierowcy cały czas będą mieli do dyspozycji trzy pasy ruchu. Powinni jednak zwracać uwagę na nowe oznakowanie i zachowywać ostrożność.

Odcinek od KS „Spójnia-Warszawa” do wjazdu do Centrum Olimpijskiego 

Na tym odcinku z ruchu został wyłączony prawy pas ul. Wybrzeże Gdyńskie w kierunku Gdańska, biegnący dołem, obok wiaduktu. Ruch w tym miejscu odbywa się dawnym pasem wyłączenia (wymalowanym w białe pasy).

Te zmiany w ruchu mają obowiązywać do jesieni 2022 roku.

Kolektor Wiślany

Kolektor Wiślany to jedna z kluczowych inwestycji obecnie realizowanych przez MPWiK. Pozwoli on czasowo zatrzymywać nadmiar ścieków i wód opadowych w trakcie deszczy nawalnych spływających z  terenu lewobrzeżnej Warszawy. Następnie, będą one kierowane poprzez planowaną w ramach tej inwestycji, przepompownię „Wiślaną” do oczyszczalni ścieków „Czajka”.

Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach unijnego projektu, który obejmuje także budowę kolektorów: Lindego Bis i Mokotowskiego Bis oraz centralnego systemu sterowania siecią kanalizacji ogólnospławnej. Integralnym elementem tego projektu jest także oddany w tym roku zbiornik retencyjny na terenie Zakładu „Czajka”.

Cały kolektor będzie miał długość 9,5 km i powstanie na głębokości od 6 m do 15 m wzdłuż ulic: Wybrzeże Kościuszkowskie, Wybrzeże Gdańskie i Wybrzeże Gdyńskie. Jego podstawowa średnica wyniesie 3,2 m, dzięki czemu będzie w stanie pomieścić ok. 50 tys. m3 ścieków i wód opadowych. Jest to pojemność odpowiadająca ponad 13 basenom olimpijskim.

Kolektor Wiślany powinien docelowo powstać w ciągu około 3 lat.

Więcej informacji: www.mpwik.com.pl

Komunikacja: 
Więcej informacji: www.wtp.waw.pl.
Inne: 

Początek: 
2021-12-22
Koniec: 
2022-10-31